Fra Fjerpen til PC

Udstillingen handler om, hvordan vi gennem historien har benyttet forskellige skriveredskaber. I Danmark har vi i mange år brugt fjerpen, penneskaft og fyldepen. Men skrivemaskinen og computeren nuancerede den måde og den hastighed, vi kunne skrive beskeder på.

Bankmaskiner igennem tiderne

Bankmaskiner har ligesom skriveredskaber ændret sig drastisk i tidens løb, og udstillingen stiller derfor ældre bankmaskiner til rådighed, så man kan få et grundigt indtryk af, hvordan Privatbanken har udviklet sig i forhold til de maskiner Privatbanken tidligere har brugt, men som man nu har pensioneret.

 

Den Dansk-Vestindiske nationalbank

Vores nye udstilling her på Bank-og Sparekassemuseet fokuserer på det danske pengevæsen på de Dansk-Vestindiske øer i forbindelse med 100-året for salget af øerne. Selv om man indførte amerikanske penge på de vestindiske øer efter salget i 1917, var sedler med den danske konges portræt stadig gyldigt betalingsmiddel i denne del af USA. Ved salget af kolonien i 1917 lovede amerikanerne nemlig at opretholde privilegierne – blandt andet retten til at trykke pengesedler. Det betød, at den danske konges portræt prydede pengesedler på de tre amerikanske øer helt frem til 1934.