Fra Fjerpen til PC

Udstillingen handler om, hvordan vi gennem historien har benyttet forskellige skriveredskaber. I Danmark har vi i mange år brugt fjerpen, penneskaft og fyldepen. Men skrivemaskinen og computeren nuancerede den måde og den hastighed, vi kunne skrive beskeder på.

Bankmaskiner igennem tiderne

Bankmaskiner har ligesom skriveredskaber ændret sig drastisk i tidens løb, og udstillingen stiller derfor ældre bankmaskiner til rådighed, så man kan få et grundigt indtryk af, hvordan Privatbanken har udviklet sig i forhold til de maskiner Privatbanken tidligere har brugt, men som man nu har pensioneret.